Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Hotărâri C.L. 2018

Hot. nr. 65 din 28.12.2018 privind aprobarea rețelei școlare ce urmează să funcționeze în anul școlar 2019-2020 în comuna Turcinești

Hot. nr. 64 din 28.12.2018 privind alegerea președintelui de ședință al CL Turcinești

Hot. nr. 63 din 28.12.2018 privind aprobarea Programului de activitate al CL Turcinești pentru trim. I , 2019

Hot. nr. 62 din 18.12.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

Hot. nr. 61 din 05.12.2018 privind modificarea și completarea HCL Turcinești nr. 41 din 02.09.2018 privind stabilirea taxei pentru colectarea deșeurilor menajere pentru anul 2018

Hot. nr. 60 din 05.12.2018 privind aprobarea prețului de cumpărare a terenului în suprafașă de 651 mp., teren extravilan situat în Orașul Bumbești Jiu , județul Gorj

Hot. nr. 59 din 05.12.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

Hot. nr. 58 din 26.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale pe anul 2019

Hot. nr. 57 din 26.11.2018 privind suplimentarea numărului de posturi de asistenși personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018

Hot. nr. 56 din 26.11.2018 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Turcinești

Hot. nr. 55 din 26.11.2018 privind organizarea Pomului de Crăciun în școlile și grădinițele de pe raza comunei Turcinești

Hot. nr. 54 din 26.11.2018 privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Turcinești pentru anul 2019

Hot. nr. 53 din 31.10.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

Hot. nr. 53 din 31.10.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

Hot. nr. 52 din 31.10.2018 privind modificarea anexei nr. 5.9 aprobată prin HCL Turcinești nr. 7 din 29.01.2018

Hot.nr.51 din 15.10.2018 privind completarea anxei aprobata prin HCL Turcinesti nr.4 din 08.01.2018

HCL 50 din 25.09.2018 privind aprobarea deplasarii la Alba Iulia de 01 decembrie 2018.

HCL 49 din 25.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 48 din 25.09.2018 privind aprobarea programului de activitate al CL

HCL 47 DIN 25.09.2018 privind modificarea HCL 37 din 02.09.2018 privind suspendarea S. UTIL GOSPMOD LOCAL SRL

HCL 46 din 25.09.2018 privind aprobarea alocarii sumelor necesare desfasurarii manifestarilor prilejuite de Zilele comunei

Hcl 45 din 25.09.2018 privind rectificarea bugetului local 2018

Hcl nr.44 din 25.09.2018 privind reaprobarea utilizarii excedentului anual 2017

HCL 43 DIN 02.09.2018 PRIVIND RECTIF. BUGETULUI LOCAL PT. ANUL 2018

HCL nr.41 din 02.09.2018 privind stabilirea taxei pentru colectarea deseurilor menajere 2018

HCL 42 din 02.09.2018 privind aprobare taxa speciala inchiriere buldoexcavator si autoutilitara

HCL 40 din 02.09.2018 privind incetarea contracrului de delegare a gestiunii serv. public de salubrizare

HCL 39 din 02.09.2018 privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si ROF

HCL37 DIN 02.09.2018 PRIVIND APROBAREA SUSPENDARII ACTIVITATII s. util gospmod local srlHCL

38 DIN 02.09.2018 privind desemnarea reprezentantului C.L. in C.A. al Scolii Gimnaziale GRIGORE GEAMANU

HCL-27-25.06.2018-privind-modificarea-Actului-Constitutiv-al-societatii-UTIL-GOSPMOD-LOCAL-SRL

HCL-26-25.06.2018-privind-aprobarea-programului-de-activitate-al-Consiliului-Local-pentru-trimestrul-III-2018

HCL-25-25.06.2018-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-al-Consiliului-Local-pentru-urmatoarele-3-luni

HCL-24-29.05.2018-privind-aprobarea-dezmembrarii-unei-parcele-din-domeniul-public-in-scopul-realizarii-investitiei-de-interes-public-general-Construire-gradinita-cu-program-normal-in-satul-Turcinesti

HCL-23-29.05.2018-privind-alocarea-sumei-necesare-desfasurarii-manifestarilor-prilejuite-de-Sarbatoarea-Ciresului-in-comuna-Turcinesti

HCL-22-25.04.2018-privind-implementarea-proiectului-Amenajare-spatiu-public-Zona-de-recreere

HCL-21-25.04.2018-privind-aprobarea-documentatiei-Studiu-de-fezabilitate-pentru-investitia-Amenajare-spatiu-public-Zona-de-recreere

HCL-20-25.04.2018-privind-aprobarea-casarii-unor-obiecte-de-inventar-din-patrimoniul-Comunei-Turcinesti

HCL-19-17.04.2018-privind-aprobarea-tarifelor-practicate-de-UTIL-GOSPMOD-LOCAL-SRL-pentru-prestari-servicii-tertilor

HCL-18-26.03.2018-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-al-Consiliului-Local-pentru-urmatoarele-3-luni

HCL-17-26.03.2018-privind-aprobarea-programului-de-activitate-al-Consiliului-Local-pentru-trimestrul-II-2018

HCL-16-26.02.2018-privind-aprobarea-dezmembrarii-si-comasarii-unor-parcele-din-domeniul-public-in-vederea-realizarii-investitiei-Amenajare-spatiu-public-zona-de-recreere

HCL-15-26.02.2018-privind-aprobarea-demolarii-a-doua-anexe-gospodaresti-situate-pe-domeniul-public-la-Casa-Berindei-aflate-in-stare-avansata-de-degradare

HCL-14-26.02.2018-privind-aprobarea-programului-de-activitate-privind-gospodarirea-si-infrumusetarea-comunei-Turcinesti

HCL-13-16.02.2018-privind-aprobarea-rezultatelor-inventarierii-la-sfarsitul-anului-2017

HCL-12-16.02.2018-privind-aprobarea-contului-de-executie-si-a-situatiilor-financiare-intocmite-la-sfarsitul-anului-2017

HCL-11-16.02.2018-privind-aprobarea-numarului-de-posturi-de-asistenti-personali-ai-persoanelor-cu-handicap-pentru-anul-2018

HCL-10-16.02.2018-privind-aprobarea-organigramei-statului-de-functii-si-regulamentului-de-functionare-al-aparatului-de-specialitate-al-primarului-comunei-Turcinesti

HCL-9-16.02.2018-privind-aprobarea-bugetului-local-al-comunei-Turcinesti-pentru-anul-2018

HCL-8-29.01.2018-privind-aprobarea-inchirierii-unui-spatiu-situat-in-incinta-Dispensarului-Medical-Uman-Turcinesti

HCL-7-29.01.2018-privind-aprobarea-nomenclatorului-arterelor-de-circulatie-ale-comunei-Turcinesti

HCL-6-29.01.2018-privind-modificarea-HCL-nr-2-din-08.01.2018-privind-aprobarea-utilizarii-excedentului-anual-al-bugetului-local-rezultat-la-incheierea-exercitiului-bugetar-2017

HCL-5-29.01.2018-privind-aprobarea-planului-de-lucrari-de-interes-local-pentru-repartizarea-orelor-de-munca-beneficiarilor-Legii-416-2001

HCL-4-08.01.2018-privind-stabilirea-salariilor-de-baza-pentru-personalul-din-aparatul-de-specialitate-al-primarului-comunei-Turcinesti-capitolul-bugetar-Administrație

HCL-3-08.01.2018-privind-aprobarea-retelei-scolare-in-comuna-Turcinesti-pentru-anul-scolar-2018-2019

HCL-2-08.01.2018-privind-aprobarea-utilizarii-excedentului-anual-al-bugetului-local-rezultat-la-incheierea-exercitiului-bugetar-2017

HCL-1-08.01.2018-privind-acoperirea-definitiva-din-excedentul-bugetului-local-a-deficitului-sectiunii-de-functionare-si-sau-dezvoltare-la-incheierea-anului-2017

Sari la conținut Click to listen highlighted text!