Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Structura actuală

STRUCTURA

Total comunitate – 2213 locuitori

Monografie

Ca atestare documentară despre satele comunei Turcineşti nu avem referiri în lucrarea Gorjul Istoric şi Pitoresc a cercetătorului gorjean Alexandru Ştefulescu, însă monumentele istorice şi arhitecturale atestă existenţa localităţilor încă de la începutul secolului XVII (Biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1601-satul Rugi). Menţionăm şi alte monumente istorice care atestă vechimea şi continuitatea localităţilor: Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului , 1814-satul Horezu, Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel, 1817-satul Cartiu, precum şi Casa Cartianu , important monument de arhitectură civilă, secolul XVIII-satul Cartiu.

Reţeaua de localităţi  a comunei Turcineşti cuprinde :

 • – TURCINEŞTI – satul de centru
 • – RUGI
 • – HOREZU
 • – CARTIU

Căi de acces către comunitate

 • – D.J. 664 Tg-Jiu-Turcineşti-Schela, drum modernizat pe o lungime pe teritoriul comunei de 6 km. Acest drum face legătura între DN 66 Tg-Jiu- Petroşani;
 • – D.J. 664 A Turcineşti-Rugi-Curpen, drum modernizat;
 • – D.C. 148 Turcineşti-Cartiu-Horezu, drum parţial modernizat  pe o distanţă de 1,5 km.

Lungimea drumurilor publice din comună este de 29,5 km din care:

 • – 11 km sunt drumuri judeţene;
 • – 6,5 km sunt drumuri comunale;
 • – 12 km sunt drumuri agricole.

Distanţe

 • – vamă – 5 km
 • – oraşe apropiate – 3 km (Tg-Jiu)
 • – aeroport – 120 km
 • – autostradă – 190 km

Drum comunal

 • – asfaltat – 6,5 km

AŞEZARE GEOGRAFICĂ, RELIEF

Teritoriul administrativ al comunei Turcineşti este situat în partea de nord a judeţului Gorj, având ca vecinătăţi:

 • Nord – comuna Schela
 • Nord-Est – oraşul Bumbeşti-Jiu
 • Sud – municipiul Târgu-Jiu
 • Vest – comuna Stăneşti

Relieful comunei are o evoluţie comună cu a celorlalte unităţi administrativ-teritoriale din jur şi se compune în principal din dealuri acoperite de păduri şi lunci create de apele ce străbat teritoriul acesteia.
Din punct de vedere fizic, teritoriul comunei Turcinesti este constituit din depresiunea subcarpatică olteană, ce se încadrează în marea unitate de relief a Piemontului Getic, relief cunoscut sub numele de Podişul Getic sau Platforma Getică. Noţiunea de podiş ne explică înălţimea aprope egală a culmilor de deal, care se situează între 300 şi 500 m subunitate a marii unităţi geografice, „zona subcarpaţilor Getici”, geologic comuna făcând parte din sistemul depresiunilor submontane care formează în ansamblu unic de la Horezu la Tismana.
Teritoriul administrativ al comunei este dezvoltat în bazinul hidrografic al râului Jiu, râu care limitează comuna de la sud şi sud-est, pe o lungime de circa 8 km.

APELE

Jiul care limitează comuna la sud şi sud – est, este principalul râu al cărui rol este hotărâtor pentru întreaga evoluţie istorico – socială a comunei, având la est ca afluent râul Cărtior, o serie de pâraie care în majoritatea anului au un debit redus de apă. Menţionăm că aceste pâraie, care  au dus la o configuraţie foarte variată a reliefului au un rol suplimentar în menţinerea ecosistemului zonal, contribuind la acţiunea de sculptare a văilor. Aceste pâraie sunt ape de suprafată, nivelul lor creşte pe timpul ploilor şi al topirii zăpezilor, în rest debitul lor este destul de scăzut

Total km reţea apă potabilă

 • – existentă – 28
 • – necesară – 2,5 km

Consumatori

 • -existenţi – 520

Puţuri – 890

Foraje – adâncimea (I, II-a, II-a pânza freatică) – 1 – I pânză freatică

Cişmele stradale – 45

Canalizare – X

Fose – fose septice – 370

Staţie epurare apă, canal (teren, poză) – X

ELECTRICITATE

 • Starea stâlpilor – foarte bună
 • Posibilitate extindere reţea electrică – X

GAZ

Extindere reţea gaz – 17 km, 2 staţii de reglare – măsurare

Km până la magistrală – reţeaua de gaze străbate comuna

Cota de consum – 982 mc/h

Consumatori (potenţiali)

 • – la nivel de gospodării – 450
 • – la nivel industrial – X

TELEFONIE

 • Fixă – nr abonaţi – 435
 • Mobilă – 935
 • antene pe raza comunităţii – nu există
 • Internet- da
  • – săli informatică specializată – 1
  • – site de prezentare – da

BENZINĂRIE

-nu avem pe raza comunei

MANIPULĂRI DEŞEURI

există un serviciu de salubrizare la nivelul localităţii; depozitarea deşeurilor se face la groapa de gunoi a oraşului Tg-Jiu (contract de asociere)

POPULAŢIE

TOTAL – 2213 locuitori

sex: 1198 femei şi 1015 bărbaţi
etnii: 2213 români
religii: 2207 ortodoxi şi 6 baptişti

Pe sate:

 • – satul Turcineşti – 952 loc.
 • – satul Rugi – 569 loc.
 • – satul Cartiu – 477 loc.
 • – satul Horezu – 215 loc.

Forţa de muncă disponibilă

munci

 • – tradiţionale : agricultura
 • – specifice : creşterea animalelor, pomicultura
 • – specializate – X

Copii

 • – proveniţi din familii dezorganizate – 4
 • – caz social – 1
 • – caz medical – X
 • – daţi/luaţi în plasament – 4
 • – asistenţi maternali – 5
 • – familii cu mai mulţi copii (minim 5) – 3

Bătrâni

 • – caz social – 9
 • – caz medical – 14

Centru – nu există pe raza localităţii

 • – problematica socială – X
 • – de zi cu program educaţional sub supraveghere didactică (poza clădire)-X

INVESTIŢII

Finalizate

 1. Sediul Consiliului Local Turcinesti
  • – perioada 09.1995 – 07.1997
  • – arie desfăşurată – 545 mp.
  • – sursa de finantare – buget local 100%
 2. Reţele Distributie Gaze Naturale
  • – lungime: 16950 ml, 355 ml racord statii reglare, 2 staţii reglare – măsurare
  • – perioada 09.1995 – 2002
  • – sursa de finanţare : buget local 60 % si contributie populatie 40%
 3. Modernizare Drum Comunal DC 148, km 0,00 – km. 6,500
  • – perioada  2011
  • – sursa de finanţare : buget local 100%
 4. Amenajare diguri pârâu Cartiu – mal stâng – lungime 960 ml.
 5. Amenajare diguri pârâu Cartiu – mal drept – lungime 776 ml.
  • – perioada august 2005 – dec. 2006
 6. Alimentare cu apă potabilă – comuna Turcinesti
  • – lungime 23 km
  • – Puţ forat

În curs – X

În fază de proiect

Sistem public centralizat de canalizare a comunei Turcinesti – clungime 29 km

Intreprinzători importanţi ai aşezării

SC HIDROCONSTRUCŢIA SA – punct de lucru Turcinesti

 • – domeniul de activitate – construcţii hidrotehnice
 • – număr angajaţi – 150

Asociaţii agricole – nu există

Persoane fizice autorizate (PFA) – 25

Mici meşteşugari declaraţi – nu există

Puncte comerciale – 25

Munci tradiţionale – X

FACILITĂŢI PENTRU INVESTITORI

 • – teren în vederea concesionării
 • – reţea electrică
 • – reţea gaze
 • – forţă de muncă
 • – zona este prielnică cresterii animalelor şi pomiculturii
 • – izlaz comunal 99 ha

SUPRAFAŢA ADMINISTRATIVĂ A COMUNEI

Suprafaţa administrativă a comunei este de 3048 ha din care:

 • Suprafaţă agricolă: 1 866 ha

din care:

 • arabil – 411 ha
 • vii – 115 ha
 • livezi – 251 ha
 • păşuni -1 089 ha
 • Suprafaţă neagricolă: 1 182 ha

din care:

 • păduri – 976 ha
 • ape – 50 ha
 • drumuri – 49 ha
 • curţi construcţii – 67 ha
 • neproductiv – 40 ha
 • Zootehnie
 • Total efectiv de animale: 11009

din care:

 • bovine – 701
 • porcine – 945
 • cabaline – 154
 • ovine şi caprine – 215
 • păsări – 8664

INSTITUŢII SOCIALE ŞI CULTURALE

În comuna Turcineşti funcţionează următoarele instituţii sociale şi culturale:

Satul Turcineşti:

 • – şcoala gimnazială şi grădiniţa;
 • – dispensar uman;
 • – cămin cultural;
 • – bibliotecă comunală;

Satul Cartiu:

 • -şcoală primară şi grădiniţă;
 • -cămin cultural

Satul Rugi :

 • -şcoală gimnazială şi grădiniţă;

Satul Horezu:

 • -şcoală primară.

CLIMĂ, SOL

Clima comunei Turcineşti este temperat – continentală caracteristică zonei deluroase din mijlocul Olteniei, cu diferenţe moderate între vară şi iarnă. Temperatura medie anuală este cuprinsă între valorile 8,7 – 9,90C.
Solurile sunt formate pe rocile argiloase, sunt soluri brune de pădure slab erodate, care au un conţinut moderat de humus şi azot, fiind însă insuficient dotate cu fosfor şi potasiu mobil şi soluri brune podzolice.

 VEGETAŢIE

Predominant pentru zona deluroasă a comunei avem păduri de gorun, apreciat pentru lemnul preţios, gârniţa rezistentă la secetă, fagul, caprinul şi stejarul. În afară de acestea se mai găsesc teiul cu frunza mare, paltinul, frasinul, ulmul, mesteacănul, ciresul sălbatic, mărul şi părul pădureţ şi salcâmul care constituie o adevărată plasă de susţinere a solului.

Fauna, destul de diversificată, este reprezentată de animale specifice zonelor deluroase cum ar fi : vulpea, viezurele, dihorul, veveriţa, căprioara şi mistreţul. Dintre reptile amintim: guşterele şi şarpele de casă.

TURISM

MONUMENTE ISTORICE

 • BISERICA SF. APOSTOLI – SAT CARTIU
 • CASA CARTIANU – SAT CARTIU
 • BISERICA DE LEMN “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” – SAT HOREZU
 • BISERICA DE LEMN “SF. GHEORGHE” – SAT RUGI
 • CASA MANTA – SAT TURCINEŞTI

Posibilităţi de cazare:

 • Gospodării ţărăneşti
 • Pensiunea Agroturistică CARABULEA IONEL
 • Pensiunea Agroturistică SC DELTA INVEST SRL
Sari la conținut Click to listen highlighted text!