Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Hotărâri C.L. 2021

 

HCL nr.1 din 29.01.2021 privind majorarea bugetului local pentru anul 2020

HCL nr.2 din 29.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea ex. bugetar 2020

HCL nr.3 din 29.01.2021 privind aprobarea regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

HCL nr.4 din 29.01.2021 privind aprobarea conditiilor si a tarifelor pentru constituirea dreptului de acces pe proprietatea publica

HCL nr.5 din 26.02.2021 privind aprobarea contului de executie si a situatiilor financiare intocmite la sfarsitul anului 2020

HCL nr.6 din 26.02.2021 privind reorganizarea SVSU la nivelul localitatii Turcinesti

HCL nr.7 din 26.02.2021 privind modificarea HCL nr.49 din18.12.2020

HCL nr.8 din 26.02.2021 privind modificarea organigramei si a statului functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Turcinesti

HCL nr.9 din 29.03.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Turcinesti

HCL nr.10 din 29.03.2021 privind aprobarea programului de activitate al CL Turcinesti pentru trim II 2021

HCL nr.11 din 29.03.2021 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor a Com Local pentru SVSU

HCL nr.12 din 09.04.2021 privind acceptarea unei oferte de donatie cu sarcini a unui imobil

HCL nr.13 din 09.04.2021 privind acceptarea unei oferte de donatie fara sarcini a unui imobil

HCL nr.14 din 09.04.2021 privind aprobarea luarii in administrare , de catre UAT Turcinesti a terenului aferent drului judetean DJ 664 si 664A

HCL nr.15 din 20.04.2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

HCL nr.16 din 20.04.2021 privind aprobarea recarosarii autovehiculului special marca Renault

HCL nr.17 din 31.05.2021 privind aprobarea PUZ – beneficiar Girlea Constantin

HCL nr.18 din 31.05.2021 privind aprobarea PUZ – pentru extindere sistem public centralizat de alimentare cu apa al comnuei Turcinesti

HCL nr.19 din 31.05.2021 privind aprobarea taxei de utilizare a regulamentului de exploatare si utilizare , pentru terenul de sport

HCL nr.20 din 31.05.2021 privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Turcinesti

HCL nr.21 din 31.05.2021 privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului public de salubrizare

HCL nr.22 din 31.05.2021 privind modificare pozitiei nr.47 din anexa nr.67 la HG nr.973 din 2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj , insusit de CL Turcinesti prin HCL nr.13 din 1999

HCL nr.23 din 31.05.2021 privind insusirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Turcinesti , raportat la anexa nr.67

HCL nr.24 din 09.06.2021 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local

HCL nr.25 din 30.06.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Turcinesti

HCL nr.26 din 30.06.2021 privind aprobarea taxei de inchiriere a autovehiculului special N2

HCL nr.27 din 30.06.2021 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in 2021

HCL nr.28 din 30.06.2021 privind revocarea hot. CL nr 22 si 23 din 31.05.2021

HCL nr.29 din 30.06.2021 privind insusirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Turcinesti

HCL nr.30 din 30.06.2021 privind insusirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public

HCL nr.31 din 30.07.2021 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare

HCL nr.32 din 30.07.2021 privind aprobarea alocarii terenului in supr. de 263 mp

HCL nr.33 din 30.07.2021 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate

HCL nr.34 din 27.08.2021 privind revocare Hot. CL Turcinesti nr.27 din 30.6.2021

HCL nr.35 din 27.08.2021 privind revocarea Hot. CL Turcinesti nr.12 din 09.04.2021

HCL nr.36 din 27.08.2021 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in 2021

HCL nr.37 din 27.08.2021 privind aprobarea unor sanctiuni aplicate in baza LEGII nr 211 din 2011 privind regimul deseurilor

HCL nr.38 din 29.09.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Turcinesti

HCL nr.39 din 29.09.2021 privind desemnarea reprezentantului CL

HCL nr.40 din 29.09.2021 privind infrumusetarea si buna gospodarire a localitatii

HCL nr.41 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HCL nr.42 din 19.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare

HCL nr.43 din 25.10.2021privind revocarea HCL nr.42 din 19.10.2021

HCL nr.44 din 25.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare

HCL nr.45 din25.10.2021 privind neasumare program

HCL nr.46 din 25.10.2021 privind reaprobarea documentatiei tehnico-economice

HCL nr.47 din25.10.2021 privind stabilirea salariilor de baza

HCL nr.48 din 25.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant

HCL nr.49 din25.10.2021 privind aprobarea programului Iluminatul Public

HCL nr.50 din 25.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare

Sari la conținut Click to listen highlighted text!