Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Hotărâri C.L. 2020

HCL nr.32 privind darea in administrare a sistemului de canaliz

HCL 20 DIN 30.04.2020

HCL 19 DIN 30.04.2020

HCL 18 DIN 30.04.2020

HCL 17 din 31.03.2020 privind predarea catre C.N.I a amplasam si asig cond. in vederea exec obiectivului CONSTRUIRE SALA DE EDUCATIE FIZICA SCOLARA

HCL nr.16 din 31.03.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare a pasunatului in com. Turcinesti

HCL nr.15 din 31.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului Scoala veche Horezu

HCL nr.14 din 31.03.2020 privind modif si complet HCL 48 din 30.10.2019, privind componenta echipei mobile, pt. interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

HCL nr.13 din 31.03.2020 privind aprobarea programului de activitate al CL trim. II-2020

HCL nr.12 din 31.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L Turcinesti

HCL nr.11 din 18.02.2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local – Legea 416 din 2001

HCL nr.10 din 18.02.2020 privind inchirierea unui spatiu

HCL nr.9 din 18.02.2020 privind aprobarea lucrarilor de demolare anexa NC 35475

HCL nr.8 din 18.02.2020 privind asumarea responsab organizarii si derularii proced de atrib a contractelor-acordurilor cadru- aferente programului Scoli al Romaniei

HCL nr.7 din 18.02.2020 privind aprobarea contului de executie si a situatiilor financiare intocmite la sfarsitul anului 2019

HCL nr.6 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023

HCL nr.5 din 29.01.2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Turcinesti

HCL nr.4 din 29.01.2020 privind scutirea de la plata taxei pentru colectarea deseurilor menajere pentru anul 2020

HCL nr.3 din 09.01.2020 privind aprobarea taxei speciale de inchiriere a buldoexcavatorului si a tractorului cu remorca

HCL nr.2 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea ex bug2019

HCL 1 din 09.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a eficitului sectiunii de functionare

Sari la conținut Click to listen highlighted text!