Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Hotărâri C.L. 2019

HCL priv modif si completarea HCL nr.7-aprobarea nomenclatorului arterelor de circulatie ale com Turcinesti

HCL privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe UAT Turcinesti

Hotarare nr. 24 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022

Hotarare nr. 23 din 24.04.2019 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul C.L. Turcinești al domnului Roman Grigore

Hotarare nr. 22 din 24.04.2019 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Bunăiasu Staicu-Daniel și vacantarea unui post de consilier local din cadrul C.L.Turcinești

Hotarare nr. 21 din 20.03.2019 priv aprob modalitatii de gestiune a Serv public de salubriz a comunei Turcinești si a doc aferente în vederea atribuirii contr de delegare

Hotarare nr. 20 din 20.03.2019 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Turcinesti pentru anul 2019

Hotarare nr. 19 din 20.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Turcinesti și a Regulamentului Local de Urbanism

Hotarare nr. 18 din 20.03.2019 privind reaprobarea documentatiei tehnico-economice pt ob,, Contoriz bransam sistem public de alimentare cu apa a comunei Turcinesti,,

Hotarare nr. 17 din 20.03.2019 privind reaprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ,, Sistem centralizat de canalizare a comunei Turcinești

Hotarare nr. 16 din 20.03.2019 privind reaprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții,,Reabilitare sediu primarie,,

Hotarare nr. 15 din 20.03.2019 privind aprobarea Programului de activitate al C.L. Turcinești pentru trim. II 2019

Hotarare nr. 14 din 20.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L.Turcinești

Hotarare nr. 13 din 25.02.2019 privind scutirea de la plata taxei pentru colectarea deșeurilor menajere pentru anul 2019

Hotarare nr. 12 din 25.02.2019 privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici și personalul contractual la nivelul anului 2018

Hotarare nr. 11 din 25.02.2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social

Hotarare nr. 10 din 15.02.2019 privind aprobarea suspendării activității S.C. UTIL GOSPMOD LOCAL SRL

Hotarare nr. 9 din 15.02.2019 privind aprobarea cofinanțării de catre UAT Turcinești la obiectivul de investiții ,, Centru de agrement , comuna Turcinești,,

Hotarare nr. 8 din 15.02.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investitii ,, Centru de agrement comuna Turcinești

Hotarare nr. 7 din 15.02.2019 privind reaprobarea documentației SF pentru investitia ,, Amenajare spațiu public, zona de recreere,,

Hotărâre nr. 6 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Turcinești

Hotărâre nr. 5 din 31.01.2019 privind aprobarea rezultatelor inventarierii la sfârșitul anului 2018

Hotărâre nr. 4 din 31.01.2019 privind aprobarea contului de execuție și a situațiilor financiare întocmite la sfârșitul anului 2018

Hotărâre nr. 3 din 08.01.2019 privind prelungirea termenului de valabilitate a P.U.G. al comunei Turcinești

Hotărâre nr. 2 din 08.01.2019 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018

Hotărâre nr. 1 din 08.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de functionare la încheierea exercițiului bugetar 2018

Sari la conținut Click to listen highlighted text!