Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Hotărâri C.L. 2023

HCL nr.1 din 09.01.2023 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local

HCL nr.2 din 09.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local

HCL nr.3 din 09.01.2023 pentru modificarea Anexei la HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

HCL nr.4 din 30.01.2023 privind instituirea taxei pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii nr.544 din 2001

HCL nr.5 din 30.01.2023 pentru modificarea HCL Turcinesti nr.64 din 31.10.2022

HCL nr.6 din 07.02.2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii

HCL nr.7 din 07.02.2023 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023

HCL nr.8 din 22.02.2023 privind modificarea HCL nr.65 din 31.10.2022

HCL nr.9 din 22.02.2023 privind repartizarea autovehiculelor si utilajelor aflate in propritatea privata a comunei Turcinesti

HCL nr.10 din 22.02.2023 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului constructie si teren

HCL nr.11 din 22.02.2023 privind aprobarea contractarii de prestari de servicii

HCL nr.12 din 22.02.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomice a proiectului

HCL nr.13 din 22.02.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomice a proiectului

HCL nr.14 din 22.02.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomice a proiectului

HCL nr.15 din 22.02.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomice a obiectivului

HCL nr.16 din 22.02.2023 pentru completarea anexei

HCL nr.17 din 15.03.2023 privind modificarea Anexei 2 la hot. nr.15 din 15.02.2023

HCL nr.18 din 22.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.19 din 22.03.2023 privind reaprobarea doc. tehnico-economice

HCL nr.20 din 22.03.2023 privind reprobarea cofinantarii de catre UAT Turcinesti

HCL nr.21 din 22.03.2023 privind modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la hot. nr.15 din 22.02.2023

HCL nr.22 din 18.04.2023 privind aprobarea Memoriului justificativ si a indicatorilor tehnico-economici

HCL nr.23 din 18.04.2023 privind implementarea proiectului

HCL nr.24 din 18.04.2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023

HCL nr.25 din 24.04.2023 privind insusirea inventarului domeniului public al comunei Turcinesti

HCL nr.26 din 24.04.2023 privind declararea unor bunuri de uz si interes local

HCL nr.27 din 24.04.2023 privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal al comunei turcinesti

HCL nr.28 din 24.04.2023 privind stabilirea SALARIILOR DE BAZA

HCL nr.29 din 24.04.2023 privind aprobarea contului de executie

HCL nr.30 din 24.04.2023 privind aprobarea rutelor

HCL nr.31 din 16.05.2023 privind aprobarea participarii Comunei Turcinesti , GAL CHEILE SOHODOLULUI

HCL nr.32 din 16.05.2023 privind modificarea anexei la HCL nr.28 din 24.04.2023

HCL nr.33 din 29.05.2023 privind alocarea sumei necesare desfasurarii manifestarilor

HCL nr.34 din 29.05.2023 privind aprobarea rezultatelor inventarierii

HCL nr.35 din 12.06.2023 privind predarea catre ministerul Dezvoltarii

HCL nr.36 din 28.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.37 din 28.06.2023 privind aprobarea PUZ

HCL nr.38 din 28.06.2023 privind incheierea unui protocal de colaborare

HCL nr.39 din 28.06.2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate

HCL nr.40 din 28.06.2023 privind modificarea si completarea HCL nr.35 din 12.06.2023

HCL nr.41 din 28.06.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare cu MMSS

HCL nr.42 din 28.06.2023 privind aprobarea notei de fundamentare

Sari la conținut Click to listen highlighted text!