Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Hotărâri C.L. 2017

H.C.L-nr-85-din-13.12.2017-privind-acceptarea-ofertei-de-donatie-a-unui-teren-aflat-in-proprietate-privata

H.C.L-nr-84-din-13.12.2017-privind-rectificarea-bugetului-local-al-comunei-Turcinești-pentru-anul-2017

H.C.L-nr-83-din-13.12.2017-privind-aprobare-PUZ-privind-Dezvoltare-activitate-la-SC-Delta-Invest-prin-construire-structura-agroturistica-noua

H.C.L-nr-82-din-13.12.2017-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-al-Consiliului-Local

H.C.L-nr-81-din-13.12.2017-privind-aprobarea-programului-de-activitate-al-Consiliului-Local-pe-trim-I-2018

H.C.L-nr-80-din-05.12.2017-privind-rectificarea-bugetului-local-pe-anul-2017

H.C.L-nr-79-din-27.11.2017-privind-aprobarea-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-2018

H.C.L-nr-78-din-27.11.2017-privind-aprobarea-Agendei-culturale-a-comunei-Turcinesti-pentru-anul-2018

H.C.L-nr-77-din-27.11.2017-privind-aprobarea-organizarii-unei-deplasari-la-Alba-Iulia-de-Ziua-Nationala-a-Romaniei

H.C.L-nr-76-din-27.11.2017-privind-alocarea-de-sume-pentru completarea-fondurilor-proprii-ale-unitatilor-de-cult-de-pe-raza-comunei-Parohia-Horezu

H.C.L-nr-75-din-27.11.2017-privind-aprobarea-Planului-de-ocupare-a-functiilor-publice-pentru-anul-2018

H.C.L-nr-74-din-27.11.2017-privind-organizarea-Pomului-de-Craciun-in-scoli-si-gradinite

H.C.L-nr-73-din-27.11.2017-privind-rectificarea-bugetului-local-al-comunei-Turcinesti-pe-anul-2017

H.C.L-nr-72-din-30.10.2017-privind-rectificarea-bugetului-local-al-comunei-Turcinesti-pentru-anul-2017

H.C.L-nr-71-din-30.10.2017-privind-alocarea-de-sume-pentru-completarea-fondurilor-proprii-ale-unitatilor-de-cult

H.C.L-nr-70-din-30.10.2017-privind-suplimentarea-numarului-de-asistenti-personali-ai-persoanelor-cu-handicap-grav-pentru-anul-2017

H.C.L-nr-69-din-10.10.2017-privind-majorare-sume-alocate-pentru-Zilele-Comunei-Turcinesti

H.C.L-nr-68-din-10.10.2017-privind-rectificarea-bugetului-local-pentru-anul-2017

H.C.L-nr-67-din-28.09.2017-privind-modificarea-organigramei-statului-de-functii-si-regulamentului-aparatului-primarului-pentru-anul-2017
Organigrama-anexa-nr-1-la-HCL-nr-67-2017

Statul-de-functii-anexa-nr-2-la-HCL-nr-67-2017

Regulamentul-anexa-nr-3-la-HCL-nr-67-2017

H.C.L-nr-66-din-28.09.2017-privind-rectificarea-bugetului-local-pentru-anul-2017

H.C.L-nr-65-din-28.09.2017-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-al-Consiliului-Local-Turcinesti

H.C.L-nr-64-din-28.09.2017-privind-aprobarea-programului-de-activitate-pentru-trimestrul-IV-2017

H.C.L-nr-63-din-25.09.2017-privind-modificarea-si-completarea-contractului-de-delegare-a-gestiunii-serviciului-public-de-salubrizare-al-comunei-Turcinesti-catre-UTIL-GOSPMOD-LOCAL-SRL

H.C.L-nr-62-din-25.09.2017-privind-aprobarea-tarifelor-pentru-activitatile-de-salubrizare-aplicate-in-comuna-Turcinesti

H.C.L-nr-61-din-20.09.2017-privind-amanarea-manifestarilor-ocazionate-de-Zilele-Comunei-Turcinesti

H.C.L-nr-60-din-24.08.2017-privind-desemnarea-reprezentantului-Consiliului-Local-in-Consiliul-de-Administratie-al-scolii

H.C.L-nr-59-din-24.08.2017-privind-alocarea-sumei-necesare-organizarii-Zilelor-comunei Turcinesti-2017

H.C.L-nr-58-din-11.08.2017-privind-aprobarea-tarifelor-practicate-de-UTIL-GOSPMOD-LOCAL-pentru-prestari-servicii-Comunei-Turcinesti

H.C.L-nr-57-din-11.08.2017-privind-rectificarea-bugetului-local-al-comunei-Turcinesti-pentru-anul-2017

H.C.L-nr-56-din-31.07.2017-privind-stabilirea-salariilor-de-baza-pentru-functionarii-publici-si-personalul-contractual-din-aparatul-primarului-comunei-Turcnesti

H.C.L-nr-55-din-14.07.2017-privind-rectificarea-bugetului-local-al-comunei-Turcinesti-pentru-anul-2017

H.C.L-nr-54-din-04.07.2017-privind-incheierea-unor-parteneriate-cu-alte-localitati-din-tara-pentru-organizarea-taberelor-de-vara-pentru-elevi-cu-rezultate-deosebite

H.C.L-nr-53-din-04.07.2017-privind-aprobarea-listei-bunurilor-si-utilajelor-aferente-serviciului-public-de-salubrizare-date-in-administrare-catre-UTIL-GOSPMOD-LOCAL-SRL

H.C.L-nr-52-din-04.07.2017-privind-aprobarea-delegarii-gestiunii-serviciului-public-de-salubrizare-catre-UTIL-GOSPMOD-LOCAL-SRL

H.C.L-nr-51-din-28-06-2017-privind-aprobarea-programului-de-activitate-al-CLT-pt-trim-III-2017

H.C.L-nr-50-din-28-06-2017-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pt-trim-III-2017

H.C.L-nr-49-din-30-05-2017-privind-implementarea-proiectului_Reabilitare-Spatiu-Camin-Cultural-Cartiu

H.C.L-nr-48-din-30-05-2017-privind-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-documentatie-de-avizare-a-lucrarilor-de-interventii-pentru-proiectul-Reabilitare-Spatiu-Camin-Cartiu

H.C.L-nr-47-din-30-05-2017-privind-renuntarea-la-cererea-de-finantare-depusa-in-cadrul-programului-PNDL-pentru-proiectul-Reabilitare-Spatiu-Camin-Cultural-Cartiu

H.C.L-nr-46-din-30-05-2017-privind-alocarea-sumelor-necesare-desfasurarii-Zilei-Ciresului-Sarbatoarea-Rusaliilor-Hramul-Satului-Cartiu-Sf-Ap-Petru-si-Pavel

H.C.L-nr-45-din-11.05.2017-privind-implementarea-proiectului-Drumuri-si-trotuare-Turcinesti-pt-DV2-DS2-DS3-Nr.Cad.35065-DV21-DS12-drum-biserica-DS5-DV12

H.C.L-nr-44-din-11.05.2017-privind-reaprobarea-cofinantarii-pt-Drumuri-si-trotuare-Turcinesti-DV4-DV5-DV3-DV24-DV25-DV26-DS26-Drum-baraj-DS6-DS9-DV16-DC148-DJ664-DJ664A

H.C.L-nr-43-din-11.05.2017-privind-reaprobarea-documentatiei-tehnico-economice-Drumuri-si-trotuare-Turcinesti-DV4-DV5-DV3-DV24-DV25-DV26-DS26-Drum-baraj-DS6-DS9-DV16-DC148-DJ664-DJ664A

H.C.L-nr-42-din-27.04.2017-privind-infiintarea-SVSU-Turcinesti

H.C.L-nr-41-din-12.04.2017-privind-aprobarea-taxei-speciale-de-inchiriere-a-tractorului-cu-remorca-din-domeniul-privat-al-Comunei-Turcinesti

H.C.L-nr-40-din-12.04.2017-privind-rectificarea-anexei-I-la-HCL-29-2017

H.C.L-nr-39-din-12.04.2017-privind-desfiintarea-constructiilor-si-amenajarilor-amplasate-fara-autorizatie-pe-domeniul-public-al-comunei-Turcinesti

H.C.L-nr-38-din-12.04.2017-privind-infiintarea-societatii-UTIL-GOSPMOD-LOCAL-in-subordinea-Consiliului-Local-Turcinesti

H.C.L-nr-37-din-27.03.2017-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-obiectivul-Drumuri-si-trotuare-Turcinesti-pentru-DV2-DS2-DS3-Nr-cad-35065-DV21-DS12-drum-biserica-DS5-DV12

H.C.L-nr-36-din-27.03.2017-privind-aprobarea-Strategiei-de-dezvoltare-locala-a-comunei-Turcinesti-pentru-perioada-2016-2026

H.C.L-nr-35-din-27.03.2017-privind-aprobarea-infiintarii-unei-societati-comerciale-cu-raspundere-limitata-in-subordinea-Consiliului-Local-Turcinesti

H.C.L-nr-34-din-27.03.2017-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta

H.C.L-nr-33-din-27.03.2017-privind-aprobarea-programului-de-activitate-al-CLT-pentru-trimestrul-II-2017

H.C.L-nr-32-din-20.03.2017-privind-aprobarea-numarului-de-posturi-de-asistenti-personali-pentru-2017

H.C.L-nr-31-din-20.03.2017-privind-modificarea-planului-de-ocupare-a-functiilor-publice-pe-sem-I-2017

H.C.L- nr-30-din-20.03.2017-privind-aprobarea-organigramei-statului-de-functii-si-regulamentului-aparatului-de-specialitate-pentru-2017

H.C.L-nr-28-din-16.03.2017-privind-aprobarea-cofinantarii-pentru-obiectivul-Reabilitare-sediu-primarie

H.C.L-nr-27-din-16.03.2017-privind-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-pentru-obiectivul-Reabilitare-sediu-primarie

H.C.L-nr-26-din-16.03.2017-privind-aprobarea-cofinantarii-pentru-obiectivul-Reabilitare-camin-cultural-Cartiu

H.C.L-nr-25-din-16.03.2017-privind-aprobarea-documentatiei-tehnico-economice-pentru-obiectivul-Reabilitare-camin-cultural-Cartiu

H.C.L-nr-24-din-16.03.2017-privind-alegerea-presedintelui-prezentei-sedinte

H.C.L-nr-23-din-27.02.2017-privind-cofinantarea-investitiei-contruire-pod-peste-raul-Cartiu

H.C.L-nr-22-din-27.02.2017-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-obiectivul-Construire-pod-peste-Raul-Cartiu

H.C.L-nr-21-din-27.02.2017-privind-aprobarea-cofinantarii-investitiei-Reabilitare-iluminat-public

H.C.L-nr-20-din-27.02.2017-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-investitia-reabilitare-iluminat-public-Turcinesti

H.C.L-nr-19-din-27.02.2017-privind-cofinantarea-investitiei-drumuri-si-trotuare-Turcinesti

H.C.L-nr-18-din-27.02.2017-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-obiectivul-drumuri-si-trotuare-Turcinesti

H.C.L-nr-17-din-27.02.2017-privind-aprobarea-demersurilor-de-inscriere-a-comunei-Turcinesti-in-lista-zonelor-cu-resurse-turistice

H.C.L-nr-16-din-27.02.2017-privind-reaprobarea-cofinantarii-pentru-investitia-sistem-centralizat-de-canalizare

H.C.L-nr-15-din-27.02.2017-privind-reaprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-sistemul-centralizat-de-canalizare

H.C.L-nr-14-din-27.02.2017-privind-aprobarea-listelor-de-casare-patrimoniul-scolii

H.C.L-nr-13-din-27.02.2017-privind-aprobarea-rezultatelor-inventarierii

H.C.L-nr-12-din-27.02.2017-privind-aprobarea-retelei-scolare-pentru-anul-scolar-2017-2018

H.C.L-nr-11-din-27.02.2017-privind-aprobarea-programului-de-gospodarire-si-infrumusetare-comunala

H.C.L-nr-10-din-27.02.2017-privind-utilizarea-excedentului-bugetar

H.C.L-nr-9-din-27.02.2017-privind-aprobarea-contului-de-executie-si-a-situatiilor-financiare-la-sfarsitul-anului-2016

H.C.L-nr-8-din-27.02.2017-privind-alegerea-presedintelui-prezentei-sedinta

H.C.L-nr-7-din-30.01.2017-privind-aprobarea-contractului-de-inchiriere-a-unei-autospeciale-de-gunoi-de-rezerva

H.C.L-nr-6-din-30.01.2017-privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-a-activitatii-de-salubrizare-in-comuna-Turcinesti

H.C.L-nr-5-din-30.01.2017-privind-organizarea-activitatii-de-salubrizare-in-comuna-Turcinesti

H.C.L-nr-3-din-30.01.2017-privind-aprobarea-planului-de-actiuni-sau-lucrari-de-interes-local-pentru-repartizarea-orelor-de-munca-beneficiarilor-Legii-416-2001
Anexa-nr-3-la-H.C.L-nr-63-din-25.09.2017-Regulament-salubrizare

H.C.L-nr-2-din-05-01.2017-privind-aprobarea-taxei-speciale-pentru-inchiriere-buldoexcavator

H.C.L.-nr-1-din-05-01-2017-privind-acoperirea-definitiva-a-deficitului-bugetar-al-sectiunii-dezvoltare

Sari la conținut Click to listen highlighted text!