Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Hotărâri C.L. 2015

Hotararea_nr.69_2015_privind_acordarea_de_scutiri_pentru_anul_2016

Hotararea_nr.68_2015_privind_acordarea_de_facilitati_fiscale_pentru_obligatiile_de_plata_restante_la_30.09.2015

Hotararea_nr.67_2015_privind_prelungirea_termenului_de_valabilitate_a_PUG

Hotararea_nr.66_2015_privind_aprobarea_prelungirii_contractului_de_inchiriere_a_unui_mijloc_de_transport_a_deseurilor_menajere_2016

Hotararea_nr.65_2015_privind_rectificarea_bugetului_local_pentru_anul_2015

Hotararea_nr.64_2015_privind_aprobarea_retelei_scolare_pentru_anul_2016-2017

Hotararea_nr.63_2015_privind_aprobarea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.62_2015_privind_aprobarea_programului_de_activitate_a_consiliului_local_trimestrul_1_2016

Hotararea_nr.61_2015_privind_aprobarea_taxei_colectare_deseuri_menajere

Hotararea_nr.60_2015_privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr.59_2015_privind_organizarea_pomului_de_Craciun

Hotararea_nr.58_2015_privind_inchirierea_unui_spatiu

Hotararea_nr.57_2015_privind_inchirierea_unui_spatiu

Hotararea_nr.56_2015_privind_aprobarea_scoaterii_functiune_casare_mijloace_fixe_obiecte_inventar

Hotararea_nr.55_2015_privind_stabilirea_impozitelor_taxelor_locale_2016

Hotararea_nr.54_2015_privind_revocarea_HCL_nr.43_2015

Hotararea_nr.53_2015_privind_revocarea_HCL_nr.42_2015

Hotararea_nr.52_2015_privind_modificarea_organigramei_statului_de_functii_si_regulamentului_de_organizare_al_aparatului_de_specialitate_al_primarului

Hotararea_nr.51_2015_privind_desemnarea_unui_consilier_local_pentru_Consiliul_de_administratie_la_scoli

Hotararea_nr.50_2015_privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr.49_2015_privind_darea_in_folosinta_gratuita_a_terenului_de_sport

Hotararea_nr.48_2015_privind_stabilirea_criteriilor_conditiilor_si_documentelor_pentru_POAD

Hotararea_nr.47_2015_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.46_2015_privind_aprobarea_programului_de_activitate

Hotararea_nr.45_2015_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico_economici

Hotararea_nr.44_2015_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico_economici

Hotararea_nr.43_2015_privind_aprobarea_inchirierii_unui_spatiu_aferent_Casei_Berindei

Hotararea_nr.42_2015_privind_aprobarea_inchirierii_unui_spatiu_aferent_Caminului_cultural_Cartiu

Hotararea_nr.41_2015_privind_acordarea_titlului_de_cetatean_de_onoare

Hotararea_nr.40_2015_privind_aprobarea_regulamentului_pentru_acordarea_titlului_de_cetatean_de_onoare

Hotararea_nr.39_2015_privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr.38_2015_privind_darea_in_folosinta_gratuita_a_terenului_de_sport

Hotararea_nr.37_2015_privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr.36_2015_privind_decontarea_cheltuielilor_cadrelor_didactice

Hotararea_nr.35_2015_privind_prelungirea_termenului_de_desfasurare_a_activitatii_comisiei_speciale

Hotararea_nr.34_2015_privind_aprobarea_caietului_de_sarcini_si_a_devizului_estimativ

Hotararea_nr.33_2015_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico_economici_ai_investitiei

Hotararea_nr.32_2015_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice

Hotararea_nr.31_2015_privind_aprobarea_programului_de_activitate_a_consiliului_Local

Hotararea_nr.30_2015_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.28_2015_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice_luna_mai_2015

Hotararea_nr.27_2015_privind_modificarea_HCL_nr.14_2015

Hotararea_nr.26_2015_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_pentru_anul_2015

Hotararea_nr.25_2015_privind_stabilirea_taxelor_pentru_eliberarea_atestatului_de_producator

Hotararea_nr.24_2015_privind_prelungirea_termenului_de_desfasurare_a_activitatii_Comisiei_speciale

Hotararea_nr.23_2015_privind_aderarea_comunei_la_GAL_Cheile_Sohodolului

Hotararea_nr.22_2015_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice_luna_martie_2015

Hotararea_nr.21_2015_privind_aprobarea_contului_de_executie_la_sfarsitul_anului_2015

Hotararea_nr.20_2015_privind_modificarea_HCL_nr.45_2013

Hotararea_nr.19_2015_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice_pentru_luna_februarie_2015

Hotararea_nr.18_2015_privind_constituirea_unei_comisii_speciale_de_analiza_si_verificare

Hotararea_nr.17_2015_privind_aprobarea_planului_de_functii_publice_pe_anul_2015

Hotararea_nr.16_2015_privind_desemnarea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.15_2015_privind_aprobarea_programului_de_activitate_pe_trim._II_2015

Hotararea_nr.14_2015_privind_aprobarea_alocarii_de_sume_pentru_completarea_fondurilor_proprii

Hotararea_nr.12_2015_privind_aprobarea_planului_de_actiuni_la_legea_nr.416_2001

Hotararea_nr.11_2015_privind_actualizarea_Planului_de_analiza_si_acoperire_a_riscurilor

Hotararea_nr.10_2015_privindaprobarea_programului_de_activitate_gospodarire_infrumusetare_comuna

Hotararea_nr.09_2015_privind_aprobarea_organigramei_statului_de_functii_pentru_anul_2015

Hotararea_nr.08_2015_privind_aprobarea_bugetului_local_pentru_anul_2015

Hotararea_nr.07_2015_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice_pentru_luna_ianuarie_2015

Hotararea_nr.06_2015_privind_aprobarea_inchirierii_unui_spatiu

Hotararea_nr.05_2015_privind_autorizarea_agentilor_economici

Hotararea_nr.04_2015_privind_trecerea_in_proprietatea_publica_a_comunei_Turcinesti

Hotararea_nr.03_2015_privind_aprobarea_numarului_de_asistenti_personali

Hotararea_nr.02_2015_privind_aprobarea_utilizarii_excedentului_anual_al_bugetului_local

Hotararea_nr.01_2015_privind_acoperirea_deficitului_sectiunii_de_functionare_

Sari la conținut Click to listen highlighted text!