Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Turcinești, județul Gorj

Hotărâri C.L. 2014

Hotararea_nr.64_2014_privind_aprobarea_planului_de_paza_pentru_anul_2015 Hotararea_nr.63_2014_privind_rectificarea_bugetului_local_pentru_anul_2014 Hotararea_nr.62_2014_privind_trecerea_in_proprietatea_publica_a_comunei_Turcinesti_a_unor_bunuri Hotararea_nr.61_2014_privind_acceptarea_inregistrarii_in_SNEP Hotararea_nr.60_2014_privind_aprobarea_inchirierii_unui_mijloc_de_transport_a_deseurilor_menajere Hotararea_nr.59_2014_privind_stabilirea_taxei_pentru_colectarea_deseurilor_menejere Hotararea_nr.57_2014_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice Hotararea_nr.56_2014_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta Hotararea_nr.55_2014_privind_aprobarea_programului_consiliului_local Hotararea_nr.54_2014_privind_stabilirea_redeventei_pentru_concesionare Hotararea_nr.53_2014_privind_aprobare_PUZ Hotararea_nr.52_2014_privind_organizarea_pomului_de_craciun Hotararea_nr.50_2014_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice Hotararea_nr.46_2014_privind_decontarea_cheltuielilor_cadrelor_didactice Hotararea_nr.45_2014_privind_schimbarea_destinatiei_spatiului_Scoala_veche_Rugi_in_Caminul_Cultural Hotararea_nr.44_2014_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta
Hotararea_nr.43_2014_privind_aprobarea_programului_de_activitate_trimIV_2014
Hotararea_nr.42_2014_privind desemnarea_reprezentantului_consiliului_local_in_consiliul_de_administratie_la_scoala
Hotararea_nr.41_2014_privind_rectificarea_bugetului_local
Hotararea_nr.40_2014_privind _reactualizarea_statutului_comunei_Turcinesti
Hotararea_nr.39_2014_privind_acceptarea_donatiei_
Hotararea_nr.38_2014_privind_constituirea_Consiliului_Comunitar_Consultativ_al_comunei_Turcinesti_si_aprobarea_Regulamentului
Hotararea_nr.37_2014_privind_rectificarea_bugetului_local_pentru_anul_2014
Hotararea_nr.36_2014_privind_aprobarea_reparatiilor_curente_la_Scoala_Primara_Rrgi
Hotararea_nr.35_2014_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice_pentru_lunile_mai_iunie_2014
Hotararea_nr.34_2014_privind_aprobarea_programului_de_activitate_al_Consiliului_Local_Turcinesti_pentru_trimestrul_III_2014
Hotararea_nr.33_2014_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta_al_Consiliului_Local_Turcinesti
Hotararea_nr.32_2014_pentru_modificarea_H.C.L.nr.21_2014
Hotararea_nr.31_2014_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice_pentru_luna_mai_2014
Hotararea_nr.30_2014_privind_desemnarea_a_doi_consilieri_locali_care_sa_participe_la_alegerea_unui_delegat_satesc_pentru_satul_Horezu
Hotararea_nr.29_2014_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_locale_pentru_anul_2015
Hotararea_nr.28_2014_pentru_modificarea_H.C.L._nr.7_2014
Hotararea_nr.27_2014_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice_pentru_luna_martie_2014
Hotararea_nr.26_2014_privind_decontarea_cheltuielilor_de_transport_ale_cadrelor_didactice_de_la_scolile_de_pe_raza_comunei_pentru_luna_februarie_2014
Hotararea_nr.25_2014_privind_aprobarea_documentatiei_tehnico_economice_a_obiectivului_de_investitii_Extindere_Retea_joasa_Tensiune_Zona_Benegui
Hotararea_nr.24_2014_privind_acceptarea_ofertei_de_donatie_a_unui_teren_aflat_in_proprietate_privata
Hotararea_nr.23_2014_privind_aprobarea_PUZ_
Hotararea_nr.22_2014_privind_aprobarea_rezultatelor_inventarierii_la_sfarsitul_anului_2013
Hotararea_nr.21_2014_privind_aprobarea_cofinantarii_de_catre_UAT_Turcinesti_la_obiectivul_de_investitii_Sistem_centralizat_de_canalizare_a_comunei_Turcinesti
Hotararea_nr.20_2014_privind_aprobarea_documentatiei_tehnico_economice_a_obiectivului_de_investitii_Sistem_centralizat_de_canalizare_a_comunei_Turcinesti
Hotararea_nr.19_2014_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta_al_Consiliului_Local_Turcinesti
Hotararea_nr.18_2014_privind_aprobarea_programului_de_activitate_al_Consiliului_Local_al_comunei_Turcinesti_pentru_trimestrul_II-2014
Hotararea_nr.17_2014_privind_aprobarea_planului_de_lucrari_de_interes_local_conform_Legii_nr.416_2001_la_nivelul_comunei_Turcinesti
Hotararea_nr.16_2014_privind_decontarea_cheltuielilor_de_trasport_ale_cadrelor_didactice_de_la_scolile_de_pe_raza_comunei_pentru_ianuarie_2014
Hotararea_nr.15_2014_privind_actualizarea_Planului_de_Analiza_si_Acoperire_a_Riscurilor_la_nivelul_comunei_Turcinesti
Hotararea_nr.14_2014_privind_aprobarea_contului_de_executie_si_a_situatiilor_financiare_intocmite_la_sfarsitul_anului_2013
Hotararea_nr.13_2014_privind_scoaterea_din_functiune_a_unor_mijloace_fixe_declasarea_si_casarea_unor_bunuri_materiale
Hotararea_nr.12_2014_privind_aprobarea_programului_de_activitate_privind_gospodarirea_si_infrumusetarea_comunei
Hotararea_nr.11_2014_privind _aprobarea_bugetului_local_pentru_anul_2014
Hotararea_nr.10_2014_privind_prelungirea_termenului_de_valabilitate_a_planului_urbanistic_general_al_comunei_Turcinesti
Hotararea_nr. 09_2014_privind_aprobarea_Planului_de_ocupare_a_functiilor_publice_pentru_anul_2014
Hotararea_nr. 08_2014_privind-modificarea_hcl_nr.32_2013_pentru_aprobarea_proiectului_E_guvernare_la_nivelul_judetului_Gorj
Hotararea_nr. 07_2014_privind_aprobarea_organigramei_statului_de_functii_al_aparatului_de_specialitate_al_primarului_comunei_Turcinesti_pentru_anul_2014
Hotararea_nr. 06_2014_privind_aprobarea_numarului_de_asistenti_personali_ai_persoanelor_cu_handicap_pentru_anul_2014
Hotararea_nr. 05_2014_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_locale_pentru_anul_2014
Hotararea_nr. 04_2014_privind_aprobarea_contractului_de_inchiriere_a_unui_mijloc_de_transport a_deseurilor_menajere_de_pe_raza_comunei_turcinesti
Hotararea_nr. 03_2014_privind_stabilirea_taxei_pentru_colectarea_deseurilor_menajere_pentru_anul_2014
Hotararea_nr. 02_2014_privind_aprobarea_utilizarii_excedentului_anual_al_bugetului_local_rezultat_la_incheierea_exercitiului_bugetar_2013
Hotararea_nr. 01_2014_privind _acoperirea _definitiva_din_excedentul_bugetului_local_a_deficitului_sectiunii_de_functionare_si_sau_dezvoltare_la_incheierea_exercitiului_bugetar_2013

Sari la conținut Click to listen highlighted text!